Photography and writer Nota Kimothoi© Νότα Κυμοθόη

Photography and writer Nota Kimothoi© Νότα Κυμοθόη

Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016

Νότα Κυμοθόη:"Ο τεκτονισμός αποτελεί θρησκεία;"

 Νότα Κυμοθόη"Ο τεκτονισμός αποτελεί θρησκεία;"

(Με αφορμή τις δημόσιες συζητήσεις περί του θέματος και απάντηση σε κάποιους...)


Είναι εύκολο να έχει κάποιος εκπρόσωπος θρησκείας ένα βήμα στη διάθεσή του κι ένα ακροατήριο, το οποίο δεν έχει δικαίωμα να εκφραστεί και μήτε δικαίωμα να λάβει το λόγο στα όσα λέγονται. Προφανώς απευθύνονται σε ανθρώπους που έχουν παντελή άγνοια κι έχουν φόβο.
Ο Χριστός όταν δίδασκε, μιλούσε για την όλη αλήθεια του θεϊκού φωτός. Ελάχιστοι σήμερα κατανοούν αυτήν την όλη αλήθεια, γιατί το "δόγμα" χριστιανισμός τελετουργικά έχει διαφορετικό τρόπο να δοξάζει το Χριστό ως Θεό σε εκκλησίες που ίδρυσαν οι ευλογημένοι του Απόστολοι. Τι συμβαίνει λοιπόν με τις επίγειες εξουσίες των επισκόπων που άρχουν στις χριστιανικές εκκλησίες και θέλουν να εξουσιάζουν τους πιστούς του Χριστού; Σαν "μανδρίτες" που έχουν μέσα σ΄έναν στάβλο ζώα, συμπεριφέρονται, καταπατώντας την ελευθερία του ανθρώπου, με ασέβεια. Ο Χριστός είπε :"Αγαπάτε αλλήλους" κι αυτή ήταν η εντολή οπού άφησε.

Γιατί οι εντός -ισμών φανατικοί άνθρωποι μισούν την συλλογικότητα αυτή που έχει ανθρωπιστική δράση;
Γιατί ενώ όλος ο χριστιανικός κόσμος που προσεύχεται στο Χριστό, καθώς και οι εκπρόσωποί του, αγνοεί πως όλοι οι Άγιοί του προστατεύουν τους τέκτονες;
Τιμά όλος ο ελληνισμός το έργο του Ιωάννη Καποδίστρια και δεν τιμά το γεγονός πως ήταν τέκτων;
Θαυμάζει όλος ο ελληνισμός το έργο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη αλλά δεν τιμά το γεγονός πως ήταν τέκτων;
Υπερηφανεύεται ο Έλληνας για τον Αλέξανδρο Υψηλάντη και τελεί μνημόσυνα στα ηρώα των πεσόντων και δεν τιμά το γεγονός πως ο Αλέξανδρος Υψηλάντης αλλά και οι ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας, ήταν όλοι τους τέκτονες;
Θαυμάζουν το έργο του Ελευθερίου Βενιζέλου αλλά δεν γνωρίζουν πως και ο Ελευθέριος Βενιζέλος ήταν τέκτων;
Μιλάει και θαυμάζει όλος ο κόσμος κι όλος ο ελληνισμός το έργο του Νίκου Καζαντζάκη και δεν γνωρίζει πως και ο Νίκος Καζαντζάκης (του οποίου η τεκτονική αλληλογραφία με τον Ελευθέριο Βενιζέλο έχει διασωθεί) ήταν τέκτων;
Μιλάνε οι ομάδες μελέτης των ιστορικών για τον πρωτομάρτυρα του Μακεδονικού Αγώνα Παύλο Μελά και δεν αναγνωρίζουν το γεγονός πως ήταν τέκτων;
Ακόμα κι ο Ιωάννης Μεταξάς που είπε εκείνο το περίφημο ΟΧΙ και έχει καθιερωθεί ως εθνική εορτή στην Ελλάδα, ήταν κι αυτός τέκτων. Αρέσει ο εθνικισμός αλλά δεν αρέσει το γεγονός πως κι αυτός ήταν τέκτων;
Υπερηφανεύονται οι ορθόδοξοι χριστιανοί για τον εθνομάρτυρα μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσόστομο, που απαγχόνισαν οι Τούρκοι επειδή αρνήθηκε να εγκαταλείψει την Κωνσταντινούπολη και δεν αναγνωρίζουν το γεγονός πως κι αυτός ήταν τέκτων;
Οι θεωρίες της συνωμοσίας, που τρέφονται από αμάθεια και δεισιδαιμονία μαζί με άφθονο σκοταδισμό αλλά κι εχθρότητα και μίσος, δημιουργούν σενάρια μισαλοδοξίας και φόβου εναντίον άλλων ανθρώπων και οι άνθρωποι που ακούνε και υιοθετούν τέτοιες απόψεις γίνονται δίχως να το κατανοούν εχθροί της ίδιας μας της πατρίδας και της όλης έως τώρα ύπαρξης του ελληνικού έθνους.
Οι τέκτονες ήταν και είναι θιασώτες του Ορθού Λόγου των Ελλήνων προγόνων μας, του Λόγου εκείνου που διαλύει τα σκοτάδια της αμάθειας και της τυραννίας, αλλά και του ψεύδους και όλης της πλεκτάνης η οποία μαστίζει και φανατίζει τους αμαθείς ενάντια στην πρόοδο και στην ανάπτυξη.
Άνθρωποι μεσαιωνιστές με πλήθος σκοτάδια αμάθειας και οπαδοί ολοκληρωτικών καθεστώτων μάχονται ενάντια του τεκτονισμού και των τεκτόνων, συκοφαντώντας το ανθρωπιστικό τους έργο και αποκρύπτοντας πως η Ελλάδα ελευθερώθηκε χάρη σε μια Φιλική Εταιρεία που τη δημιούργησαν και τη στελέχωσαν τέκτονες.
Αγνοούν πως οι περισσότεροι σημαντικοί άνθρωποι και της νεώτερης ελληνικής ιστορίας, αλλά κι από όλους τους πολιτικούς χώρους και χώρους του πολιτισμού και της παιδείας, υπήρξαν μέλη τεκτονικών Στοών.
Τον Θεό ως «αρχιτέκτονα του Σύμπαντος» τον ονομάζει για πρώτη φορά ο Πλάτων στο φιλοσοφικό του έργο με τίτλο «Τίμαιος» και ο φιλόσοφος Πλούταρχος τον αποκαλεί Θεό «πρωτομάστορα». Ενώ οι διαχρονικοί εχθροί του Ελληνισμού και του Ελληνικού Πολιτισμού, συκοφαντούν και καταστρέφουν το ελληνικό φιλοσοφικό πνεύμα και τις φιλοσοφικές απόψεις των Ελλήνων προγόνων μας ως «δαιμονικές». Αλλά η όλη ιστορία αν και δεν γράφτηκε όπως έγιναν όλα τα γεγονότα, ο μεσαίωνας έχει αφήσει σημάδια παντού και ας μη πάμε στην Ευρώπη, αλλά ας περπατήσει ο κάθε απλός κι αμαθής στον ελληνικό χώρο κι ας δει που έχουν χτιστεί όλες οι εκκλησιές που κατέστρεψαν την αρχαία Ελλάδα κι οι εκπρόσωποι αμαθείς μέσα στους κόλπους της καταστρέφουν με μίσος όλους όσους έχουν καθαρή ελληνική σκέψη αλλά και καθαρή Χριστι(ανι)κή σκέψη.
Απλά ο κόσμος προχωρά κι όλα είναι μέσα στο Ουράνιο Τέλειο Θεϊκό Σχέδιο του Πρωτομάστορα Θεού Τέκτονα του Όλου Σύμπαντος!
Με φως και αγάπη για όλη την ανθρωπότητα
Νότα Κυμοθόη
It's easy to have a religion representative one step at his disposal and an audience that has no right to speak and not even allowed to speak to what is being said. Obviously aimed at people who have no knowledge and have fear.

Christ taught when, speaking for the whole truth of the divine light. Few today understand that the whole truth, because the "doctrine" rituals Christianity has a different way to glorify Christ as God in churches founded by the blessed Apostles. So what happens with terrestrial powers of bishops archoun Christian churches and want to dominate the faithful of Christ? As "mandrites" having within Senada barn animals behave, violating the freedom of man, with contempt. Christ said: "Love one another" and this was the command where he left.

Why in -ismon fanatical misanthrope (orthodontic Christians) hate the collectivity that has humanitarian action?
For while the whole Christian world prays to Christ and his representatives, unaware that all His saints prostetefoun the Freemasons?
All honors the Hellenism of Ioannis Kapodistrias project and does not honor the fact that he was a Mason?
all admired Hellenism Theodoros Kolokotronis the project but does not honor the fact that he was a Mason?
Boasts the Greek for Alexander Ypsilanti and is memorials to war memorials of the fallen and does not honor the fact that Alexander Ypsilanti and the founders of the Society of Friends, were all Masons?
Admire Venizelos work but do not know how and Eleftherios Venizelos was Freemason?
Talking and admires all the world and all the Greeks Nikos Kazantzakis and does not know how and Nikos Kazantzakis (whose tectonic correspondence with Eleftherios Venizelos has survived) was Freemason?
Speaking study groups of historians on the protomartyr the Macedonian Struggle Pavlos Melas and do not recognize the fact that he was a Mason?
Even John Metaxas said that famous NO and has established itself as a national holiday in Greece, was also a Mason. Like nationalism, but not like the fact that he too was a Freemason?
Pride Orthodox Christians for the martyr bishop of Smyrna Chrysostomos, who hanged by the Turks because they refused to leave Istanbul and do not recognize the fact that he too was a Freemason?
Theories of conspiracy, fed by ignorance and superstition with plenty obscurantism but also hostility and hatred create misalodoxias scenarios and fear against other people and people who listen and adopt such views are without the understanding enemies of our own country and of all hitherto existence of Greek nation.
The Masons were and are devotees of Our True Word of the Greek ancestors of that Word that dispels the darkness of ignorance and tyranny, and falsehood and all intrigues which plagued
fanaticizes and the ignorant against progress and development.
People with many medievalists darkness and ignorance fans fighting against totalitarian regimes of Freemasonry and Masons, slandering their humanitarian work and hiding that Greece was freed thanks to a friendly company that created and staffed Freemasons.
They ignore that the most important people and the modern Greek history, but also from all political areas and areas of culture and education, were members of Masonic Lodges.
God as "Architect of the Universe," named for the first time by Plato in his philosophical work entitled "Timaeus" and the philosopher Plutarch calls him God 'master builder'. While longstanding enemies of Hellenism and the Greek Culture, slander and destroy our Greek philosophical spirit and philosophies of Greek ancestors as "demonic." But the whole story though not written as were all the events, the Middle Ages has left signs everywhere, and we should not go to Europe, but let us walk every simple and unlearned in Greek space and let see that all churches have been built which destroyed the ancient Greece and representatives ignorant within the bosom of destroying hatred with
all those who have pure Greek thought and pure Christ thought.
Simply the world goes and everything is in Heaven Perfect Divine Plan of God Mason master builder of the Whole Universe!
With light and love for all the people
Nota Kimothoi

© Νότα Κυμοθόη