ΓΝΩΜΗ:Νότα Κυμοθόη"Ερώ"

"Φάος Ρυέντης Εσύ
κι εγώ μια κυανή Περεηφικόλα"
Νότα Κυμοθόη (βιβλίο Ερώ)

Κυριακή, 31 Ιουλίου 2016

Νότα Κυμοθόη "Φωτογραφίες από την Αθήνα"Νότα Κυμοθόη
"Φωτογραφίες από την Αθήνα"

© Νότα Κυμοθόη