ΓΝΩΜΗ:Νότα Κυμοθόη"Ερώ"

"Φάος Ρυέντης Εσύ
κι εγώ μια κυανή Περεηφικόλα"
Νότα Κυμοθόη (Από το βιβλίο Ποίησής μου με τον τίτλο "Ερώ")

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

"Λέλα Καραγιάννη" Νότα Κυμοθόη

                                                       Φωτογραφία της Νότας Κυμοθόη

"Λέλα Καραγιάννη"
Νότα Κυμοθόη
Ποίηση

Σκονισμένες δεν είναι οι λέξεις οι λευκές
γιατί πιο ξέξασπρες δε γράφονται επάνω σε λευκό
...
(η συνέχεια στο βιβλίο...)

© Νότα Κυμοθόη