ΓΝΩΜΗ:Νότα Κυμοθόη"Ερώ"

"Φάος Ρυέντης Εσύ
κι εγώ μια κυανή Περεηφικόλα"
Νότα Κυμοθόη (Από το βιβλίο Ποίησής μου με τον τίτλο "Ερώ")

Κυριακή, 13 Μαρτίου 2016

ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΟ ΝΑ ΕΡΘΕΙ Η ΑΝΟΙΞΗ


ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΟ ΝΑ ΕΡΘΕΙ Η ΑΝΟΙΞΗ