ΓΝΩΜΗ:Νότα Κυμοθόη"Ερώ"

"Φάος Ρυέντης Εσύ
κι εγώ μια κυανή Περεηφικόλα"
Νότα Κυμοθόη (Από το βιβλίο Ποίησής μου με τον τίτλο "Ερώ")

Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2010

Νότα Κυμοθόη "2011 ΕΥΧΕΣ!.."


Νότα Κυμοθόη "2011 ΕΥΧΕΣ!.."


Αυτή η χρονιά της μεγάλης αλλαγής
ας είναι η αρχή για όλη τη 10ετία που ακολουθεί
Με πλήρη συνείδηση και με καθαρή σκέψη
με καρδιά πλημμυρισμένη αγάπη
και καθάριο φως θεϊκό
θα βαδίσουμε οι άνθρωποι ενωμένοι
και συνειδητοποιημένοι για τις υπάρξεις μας
με σύνεση, ανθρωπιά, αλληλοβοήθεια
και ενωμένοι με θετικές σκέψεις!

Με αγάπη για την Αγάπη
και αγάπη για το Φως της Αγάπης Του
Με αγάπη και φως!..
Καλή κι Ευλογημένη Χρονιά
Νότα Κυμοθόη
Νότα Κυμοθόη "2011 Ευχές" /Nota Kimothoi/ photography Nota Kimothoi© Νότα Κυμοθόη

© Nότα Κυμοθόη