ΓΝΩΜΗ:Νότα Κυμοθόη"Ερώ"

"Φάος Ρυέντης Εσύ
κι εγώ μια κυανή Περεηφικόλα"
Νότα Κυμοθόη (Από το βιβλίο Ποίησής μου με τον τίτλο "Ερώ")

Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2016

ΤΗΣ ΝΟΤΑΣ ΚΥΜΟΘΟΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΝΑΔΑ, ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

                                                       
                                                         Νότα Κυμοθόη© Nota Kimothoi

ΤΗΣ ΝΟΤΑΣ ΚΥΜΟΘΟΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΝΑΔΑ

Ευχαριστώ για το όμορφο αυτό ταξίδι...


                                                         Νότα Κυμοθόη© Nota Kimothoi

                                                          Νότα Κυμοθόη© Nota Kimothoi
                                                        Νότα Κυμοθόη© Nota Kimothoi
                                                          Νότα Κυμοθόη© Nota Kimothoi
                                                        Νότα Κυμοθόη© Nota Kimothoi
                                                         Νότα Κυμοθόη© Nota Kimothoi
                                                         Νότα Κυμοθόη© Nota Kimothoi
                                                         Νότα Κυμοθόη© Nota Kimothoi


                                                        Νότα Κυμοθόη© Nota Kimothoi
                                                           Νότα Κυμοθόη© Nota Kimothoi                                                           Νότα Κυμοθόη© Nota Kimothoi


             
                                                          Νότα Κυμοθόη© Nota Kimothoi


© Νότα Κυμοθόη