ΓΝΩΜΗ:Νότα Κυμοθόη"Ερώ"

"Φάος Ρυέντης Εσύ
κι εγώ μια κυανή Περεηφικόλα"
Νότα Κυμοθόη (Από το βιβλίο Ποίησής μου με τον τίτλο "Ερώ")

Κυριακή, 31 Ιουλίου 2016

Νότα Κυμοθόη "Φωτογραφίες από την Αθήνα"Νότα Κυμοθόη
"Φωτογραφίες από την Αθήνα"

© Νότα Κυμοθόη

Δεν υπάρχουν σχόλια: