ΓΝΩΜΗ:Νότα Κυμοθόη"Ερώ"


Nota Kimothoi© Nότα Κυμοθόη

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016

Νότα Κυμοθόη"Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα"

Νότα Κυμοθόη "Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα"
Αυτές τις ημέρες είχαμε συνηθίσει να είναι η πλατεία Συντάγματος όπως και όλες οι πλατείες στολισμένες για τις άγιες ημέρες των Χριστουγέννων. Ημέρες γιορτής...
Ελπίζουμε οι δρόμοι της Αθήνας να γεμίσουν με χαρά...όπως κι όλοι οι άνθρωποι οπού ζουν στην Ελλάδα...

© Νότα Κυμοθόη